Опубликовано 30 июля 2022

Ороходоо нойтон, Гарахадаа хуурай. (Хилээмэ)
Заходит мокрый, Выходит сухой. (Хлеб).
Амитан бэшэ аад, мяхатай, Хүн бэшэ аад, халдайтай. (Бууза)
Существо не живое, но с мясом, Не человек, но в платье. (Позы).
Буряад нохой модон һүүлтэй. (Һүхэ)
У бурятской собаки хвост деревянный. (Топор).
Самса бэшэ аад, оёдолтой. Хүн бэшэ аад, зугаатай. (Ном)
Не рубашка, а сшита. Не человек, а рассказывает. (Книга).