Опубликовано 05 августа 2022

Бү мартая!

Бү мартая –

Заяата hайхан ёhо заншалаа,

Захяата нангин хэлэ, түүхэеэ,

Баян хонгор эхэ тоонтоёо,

Буян ехэтэ аба эжыгээ

Бү мартая!

Бү маргая –

Yндэр хяраhаа холые шэртэхээ,

Ендэр дээрэhээ сэхые хэлэхээ,

Ехэ баялиг анханhаа анжархаа,

Эхэ байгаалияа эрид аршалхаа

Бү маргая!

В. Намсараев